Jan Yahu Pawul [ yahudeejay ] pierwszy i jedyny polski deejay pionier w światowym "DeeJay Hall of Fame
 
______________________________________

PAP- Warszawa - 7 marzec 2002
[...] Wielka sprawa nie tylko w skali naszego kraju ! Pierwszy i jedyny Polski deejay w Panteonie najwspanialszych deejayów świata czyli w "DeeJay Hall of Fame" - USA [...]
_____________________________________ 

YAHU PAWUL to jedyny polski deejay, który dostąpił 
największego honoru i zaszczytu jaki może spotkać 
w pełni profesjonalnego deejaya - czyli członkostwo światowego

Disco Pioneers Hall of Fame !!


vide - - vide - - vide - - vide:
(pod literami 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)
(at / under letters 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)
____________________________________... AND THIS IS REAL / TRUE - MARTY ANGELO CREATED 
"DJ HALL OF FAME" AND HE OWNS THE RIGHTS FOR:

http://disco-hall-of-fame.blogspot.com/p/original-first-dj-hall-of-fame-created.html
... click on the pix to enlarge ...Jan ‘yahudeejay’ Pawul is the only Polish deejay a member of the first and original ‘DJ Hall of Fame’ which was donated and still lives within the USA Library of Congress (LOC).

KTO TO JEST YAHU PAWUL [ yahudeejay ]
czytaj o nim więcej tu: 

1/

2/

3/

4/
ogldaj także video na YouTube:
  
_______________________________________*** 
________________________


najstarszy dj w Polsce / oldest dj in Poland / FAME-PROUD & GLORYOLDEST DJ IN POLAND (this real one!)
!! REAL DISCO '70 ERA PIONEER DJ
DJ FAME - PROUD & GLORY


!! No one of worldwide DJs risked its life to play USA-R&B-Dance music 
in '70 communist regime Poland as YahuDeej@y did !! Most persecuted 
DJ in '70 communist regime Poland !!

World Discotheque / DJ press about me --------->> 

books author about dj and disco history: ... click on the pix to enlarge ...
Kolesie / ludzie z UK i USA – POMAGALI PRZEŚLADOWANEMU DEEJAYOWI W PRL. Sama tylko 3-letnia i codzienna promocja z największego wtedy koncernu płytowego EMI słana na mój adres dawała jakieś z 1000 - 7" rocznie. Razem z płytami promo z innych firm z USA i UK dawało to tysiące płyt każdego roku przez jakieś 10 lat. Pisano też o mnie sporo w zagranicznej prasie dyskotekowej i deejayskiej.

Byłem znany z powodu tych tysięcy płyt, artykułów prasowych co generowało (to oczywiste w komunistycznej Polsce lat ’70) zawiść zweryfikowanych komunistycznych deejayów / nieudaczników którzy kablowali / donosili na mnie gdzie tylko się dało. Wywoływało to skutki w postaci przeszukań mojego mieszkania przez polityczną, komunistyczną policję - SB, która KONFISKOWAŁA dużo mojej własności - szczególnie w 'stanie wojennym'. Całe moje archiwum – deejayska prasa, dokumentacja z tamtych lat / lat ’70 – widoczne tu skany / fotografie zostały mi skonfiskowane w ‘stanie wojennym’ i nigdy mi już tego nie oddano. Pozostało jedynie kilka zdjęć przechowywanych w USA u mojego koleżki po fachu jakim był nieżyjący już deejay pionier i znakomity dziennikarz muzycznego pisma Billboard - Barry Lederer, który sporo mi w latach ’70 pomagał i przyczynił się do zaistnienia tych wielu artykułów o mnie czy wciągnięcia mnie na listy wysyłkowe wielu firm płytowych.

Prawie o tym wszystkim zapomniałem. Po ponad rocznym pobycie w USA w 1989 / 90 roku zajęty byłem trudami życia w doprowadzonej przez komunistów do totalnego bankructwa Polsce. Dopiero chyba w 2002 czy 2003 roku mój koleżka, deejay i dziennikarz z Nowego Yorku Barry Lederer zrobił mi skany tych fotek i przesłał na mój adres mailowy. Dobrze, że niektóre rzeczy wtedy w latach ‘70 fotografowałem z pomocą super fotografa i jego niespotykanego jak na tamte lata sprzętu to teraz można te fotki / skany chociaż pokazać.


Good people from the UK and USA - HELPING PERSECUTED DEEJAY OF ’70 COMMUNIST POLAND. Record Companies of the US and the UK sent thousands of albums, 7”, 12” singles every year for about 10 years. There were also a lot of articles in UK / USA disco and deejay newspapers.

I was known, because of the thousands of records I received and articles they published about me and that generated (enviable in the 70's communist Poland) the envy of the verified communist deejays / losers who cabled / reported about me wherever possible. This has resulted search of my apartment by the political, communist police - SB, which has been CONFISCATED my property - especially in 'martial law'. All my archive - the deejay / disco press, documentation from ‘70 (the scans / photographs you can see here) were confiscated in 'martial law' and never return / came back to me. 

There were only a few photos left in my USA friend apartment – I mean NYC apartment of very pioneer deejay and great journalist for famous music magazine ‘Billboard’ - Barry Lederer (RIP).

Barry helped me a lot in the 1970s and contributed to the many articles about me or pulled me in.

He helped to put my name and address on the mailing lists of many record companies.

I almost forgot about it. After over a year in the USA in 1989/90, I was busy everyday existence problems in a communist Poland – country which fall down into total bankruptcy. In 2002 or 2003 my friend, deejay and journalist Barry Lederer scanned the pics (you see below) and sent them to my email address.

Well, it is good that I did the photos some things of my archive then in the '70 with the help of a super photographer and his unique equipment. Thanks of that it is possible to show those pics / scans public today.

*** 
________________________- Yahu Pawul [yahudeejay]
disco & DJ historian
* giant eBooks author:


1/
"Silent Records" - worlwide disco & deejay history in english:
http://disco-dj-history.blogspot.com/2/
"Discjockey" - polish disco & deejay history in polish:
http://discjockey-discjockey.blogspot.com/
3/
"Deejay's" - story of German techno deejays in english:
http://deejays-dj.blogspot.com/
*** 
________________________


ARCHIWALNE SETY DEEJAYSKIE 
Z POCZĄTKU LAT '70 Jestem szczęśliwym właścicielem (raczej jedynym w całej, wielkiej Polsce :-) paru niesamowitych dokumentów dźwiękowych sprzed lat. 

Posiadam mianowicie sety deejayskie z początku lat '70 nagrane live w dyskotekach i radiostacjach USA, UK, itp.


------------------------------------------------------

oto deejaye których sety posiadam:
DEEJAYE ERY DISCO -

Roy Thode, Tom Savarese, Jim Burgess, John ‘jellybean’ Benitez, Alan Dodd, Robbie Leslie, Bobby Vitteriti, Kevin Burke, Vincent Carleo, Jonathan Fearing, Danae Jacovidis, Michael Fireman, Phil Alexion, Jimmy Stuard, Lary Sanders, Barry Lederer ORAZ INNI ...

          
          
           
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz