Dyskoteka w stylu lat '70 [ projekt inwestycji ]!! materiał historyczny
oferta nieaktualna :-))))))))))))
ZASŁUŻONA EMERYTURKA ...YAHU PAWUL, YAHUDEEJAY - deejay pionier (1970), członek światowego Deejay Hall of Fame (jedyny Polak) - nie mający sobie równych ( www.djsportal.com ), wybitny historyk dyskotek i deejayów.

Szukam poważnego inwestora celem sfinansowania i uruchomienia niezwykle dochodowego biznesu czyli dyskoteki w stylu lat '70 - pod moim kierownictwem programowym.

Jestem autentycznym pionierem dyskotekowym i deejayskim z 1970 roku. Działałem w branży i działam do dziś. Mam przeogromną / unikalną wiedzę i doświadczenie.

Nie ma prawdziwej dyskoteki w stylistyce lat '70 w całej Polsce !! 
To raczej wstyd i z lekka hańba. No ale kto to ma tu zrobić skoro tak na poważnie to chyba nikt się na tym nie zna ??

Prawdziwy deejay pionier taki jak ja może bezbłędnie określić plan i program działania dyskoteki w stylu lat '70.

Mieszkam na Śląsku i głównie tu szukam inwestora. Tutaj mieszka 1/5 Polaków z czego wniosek, że jest to przeogromny rynek i o frekwencja czy powodzenie takiej dyskoteki to pewnik :-)

zainteresownaych proszę o kontakt:

Yahu Pawul
yahu70@gmail.com
_______________________


I am looking for a serious investor to finance and run a business that is highly income-style disco '70s - under my leadership program.

I am a genuine pioneer of disco and deejayskim 1970. Worked in the industry and act today. I have enormous / unique knowledge and experience.

There is no true disco in the style of '70 in Poland!

It is rather a shame and disgrace of light. Well, but who do not see it so seriously when nobody is on that does not know?

A true pioneer deejay like me can correctly identify the plan and program of action in the style disco '70s.

I live in Silesia - south of Poland and mostly here looking for an investor. Here very industrial area of Poland lives one fifth of Poles from which to conclude that this is a tremendous market success and the turnout or the disco is granted :-)anyone interested please contact:

Yahu Pawul

yahu70@gmail.com
disco lady

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz