DISCO POLO / WSIOK-POLO ---------------------------------------------------------------------- max / total muzyczny syf i badziew - polska hańba !!


POSŁUCHAJ:

https://soundcloud.com/yahudeejay/disco-polo* ”disco-polo / wsiok-polo”
odwrót polskiego ciemnogrodu od cywilizacji


– to bardzo pokrętna i niezwykle wypaczona nazwa, mogąca powstać jedynie 

w głowach ludzi niedouczonych i zacofanych – tak jak i cała ta ich 
badziew-niby-muzyka [ total syf i bezguście, ANTY-MUZYKA ] takie samo jak 
tzw. i popularne na Śląsku badziew-niemieckie WULC-szlagry !! 


Podstawowym błędem jest wykorzystanie do tej nazwy amerykańskiego słowa ‘disco’ powstałego ze skrótu od słowa ‘discotheque’ czyli nazwy pierwszych na świecie dyskotek. Słowem ‘disco’ Amerykanie i cały cywilizowany świat określali i nadal określają powstałe na początku lat ’70 dyskoteki, a później specyficzny styl muzyki tanecznej, który wytworzył się dla potrzeb tychże dyskotek.

Muzyka ta bazująca na stylistyce R&B, Funk i Soul była na niezwykle wysokim poziomie kompozytorskim, instrumentalnym, aranżacyjnym, brzmieniowym, wykonawczym i nagraniowym. Nie da się tego żadną miarą powiedzieć czy napisać o polskim badziew-mutancie rodem ze wsiowo-menelskich-balanga-potańcówek w remizie zwanym tutaj głupawo ‘disco-polo’.

Ta polska nazwa powinna się zmienić i brzmieć inaczej – np.: ‘wsiok-polo’, ‘burak-polo’, ‘badziew-polo’, czy może (tak na serio i bez szyderki) - ‘polo’. Pomijając fakt, że taka niby-muzyka (klepana do społu z elektro-maszynkami przez półanalfabetów muzycznych dla max-zaniżonych muzycznie odbiorców), przynosi nam hańbę na całym świecie – to określanie jej nazwą, która zawiera szacowne i szeroko szanowane na świecie słowo ‘disco’ – jest ciężką pomyłką wylansowaną przez jakieś polskie niedouczone punki czy inne pomioty.kliknij w foto aby powiększyć ...
click on the pix to enlarge ...* ”disco-polo”

- it is a very twisted and extremely perverted name, which can only be created in the heads of ignorant and backward people - just like all their crap-like-music.

The basic mistake is to use the American word 'disco' derived from the abbreviation 'discotheque' or the name of the first discotheques in the world. In the word 'disco', the Americans and the whole civilized world defined and still define the disco created in the early '70s, and later the specific style of dance music that was created for the needs of these discos.

This music based on the R & B, Funk and Soul styles was at an exceptionally high level of composer, instrumental, arrangement, sound, performance and recording. There is no way to say whether to write about a Polish crap-mutant from the village-boozed-stoned-dirty-shitty-holes called here silly 'disco-polo'.

This Polish name should change and sound different - for example: 'redneck-polo', 'anti-music-polo’', 'crap-polo', or maybe (seriously and without a sneer) - 'polo'. Apart from the fact that this kind of music (hammered with electro-devices through semiliterate music for the max-musically understated receivers), it brings disgrace to us all over the world - this is its name, which includes the respected and widely respected word "disco" in the world '- is a serious mistake promoted by some Polish ignorant punks or other people.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza